HjemNyhendeNVE gjev løyve til å fråvike reguleringspraksis i Kvanngrøvatnet, Matrevassdraget

NVE gjev løyve til å fråvike reguleringspraksis i Kvanngrøvatnet, Matrevassdraget

Dette er gjort for å gjere tilsyn og reparasjonsarbeid på vasstandsmåleutstyret i magasinet. Kvanngrøvatnet ligg sørvest for Stordalen på kommunegrensa mellom Høyanger og Masfjorden, og er inntaksmagasinet til Krokevatn kraftverk.

Her kan du lese svarbrevet frå NVE til BKK (pdf).Tekst: Per Vidar Halsnes, BKK Produksjon AS


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 07.05.2019