HjemLedige stillingar

Ledige stillingar

Oversikt (www.jobbnorge.no)

Alle søkjarar vert oppmoda om å nytte det elektroniske søknadsskjemaet.

Offentleggjering og hjelp til utfylling

Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort kjent gjennom offentleg søkjarliste.

Treng du hjelp til utfylling kan du kontakte Masfjorden kommune på telefon 56 16 62 00, og be om å få snakke med personalavdelinga.

Det er berre mogleg å søkje på utlyste stillingar elektronisk. 

Alle ledige faste stillingar og ein del vikariat over lengre tidsrom vert lyst ut på heimesida til kommunen. Ein må søkje elektronisk via heimesida på desse stillingane.

Rekruttering

Rekruttering for helsetenesta 

Open søknad

Opne søknader til Masfjorden kommune sendast til
Masfjorden kommune, Austfjordvegen 2724, 5981 Masfjordnes eller til post@masfjorden.kommune.no


Sist oppdatert: 10.10.2023
Publisert: 21.11.2018