HjemNyhendeKoronavaksinering i veke 27, 28 og 29

Koronavaksinering i veke 27, 28 og 29

Me har fått oversikt over talet på vaksiner me får i veke 28 og 29. I veke 27 har alle fødd i 1973 (48år) fått tilbod om vaksine og ein har begynt på dei som er født i 1974. I veke 28 mottar me berre vaksiner til revaksinering. I veke 29 får me ca. 80 doser med Pfizervaksine. Me held fram med å vaksinere i gr. 9 og begynner å vaksinere i gr. 10.

Me vaksinerer fortløpande etter retningslinjer frå FHI og vaksinerer no i gruppe 9. Sjå prioriteringsrekkefylgja under:

Prioriteringsrekkefylgje:

 1. Bebuarar i sjukeheim
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år
  og samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstander med høg risiko for alvorleg forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdomar/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdomar/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Er du i prioriteringsgruppe 5 - 7, dvs. personar i aldersgruppa 64 - 18 år med underliggande sjukdomar, og ikkje har fått tilbod om vaksine, kan du ta kontakt med legekontoret på tlf. 56166300.

Dei underliggande sjukdommane er:

 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon  
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdomar
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare
 • Demens  
 • Kroniske hjarte- og karsjukdom (med unntak av høgt blodtrykk)  
 • Hjerneslag 

Me ber om at alle har tatt ei avgjerd på om ein ynskjer vaksine eller ikkje når me tar kontakt. Me veit endå berre 1-2 veker fram i tid kva mengde me får av vaksine. Det er difor kort varsel på tildelt time til vaksinering, og me oppfordra alle til å ordne seg slik at ein kan stille på tildelt time så langt det lar seg gjere.

Me vaksinerer framleis om onsdagar i det gamle lokalet til legekontoret på Hosteland. Møt så presist som mogleg til klokkeslettet du har fått og vent i bilen til du blir henta inn. Dette pga smittevern.

Er du nyleg flytta til kommunen og ynskjer vaksine, ta då kontakt med legekontoret.

 

Tekst: Trude Fykse, Masfjorden legekontor


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 09.07.2021