HjemNyhendeHøyring - temaplan for demensomsorg 2022-2026

Høyring - temaplan for demensomsorg 2022-2026

Temadelplanen er utarbeida av helsepersonell, i samarbeid med helse- og omsorgsleiar.  Planen vil verta slutthandsama i kommunestyret.

temaplan_demensomsorg.pdf

Eventuelle merknader må vera kommunen i hende seinast 30. mai 2022, og kan sendast på elektronisk skjema(skjema.kf.no), eller som brev til Austfjordvegen 2724, 5981 Masfjordnes.

 

 

Tekst: Sigrun Haugsdal Reknes


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 19.05.2022