HjemNyhendeHovudluskampanje

Hovudluskampanje

Barn og tilsette ved skular og barnehagar, og dessutan familiemedlemmar, bør sjekke seg for lus. For å kjempe mot hovudlus er det viktig at så mange som mogleg sjekkar seg samtidig, slik at lus blir oppdaga og behandla samtidig.

 

Vedlagt ligg foreldreinformasjon frå FHI på ulike språk: Foreldrebrev ved hodeluskampanjer høst og vår - FHI.

 

Takk for innsatsen. 

 

 

Tekst: Laila Mjånes, leiande helsesjukepleiar. 


Sist oppdatert: 06.03.2024
Publisert: 06.03.2024