HjemNyhendeFelles informasjon om overgang til nytt sakssystem

Felles informasjon om overgang til nytt sakssystem

I samband med denne overgangen må ein pårekna noko lengre svarfrist enn normalt på innsynskrav og andre saker/førespurnader. Mellom anna vil det verte forseinking i systemet på registrering, mottak og handsaming av saker/dokument i perioden 13.november til 25. november.
I denne overgangsfasen må ein ta kontakt med kommunen direkte for å få innsyn i saker.

Det vil komme meir informasjon etterkvart.

 

 

Tekst: Hege Molland Søvik, fagansvarleg Tenestetorg og arkiv 


Sist oppdatert: 10.11.2023
Publisert: 10.11.2023