HjemNyhendeArbeid på Risnes bru

Arbeid på Risnes bru

Vestland fylkeskommune skriv på sine nettsider at det skal gjerast ei forsterkning av bergforankringa i aust-enden av brua. 

Fylkesvegen vil verta heilt stengt i tre periodar fram til november:

  • I perioden frå måndag 21. august kl. 09.00 til fredag 25. august kl. 16.00. 
  • I midten av oktober vil brua bli stengt i fire veker. 
  • I november vil vegen bli heilt stengt i to-tre veker.

Det er sett opp ei midlertidig gangbru for mjuke trafikantar, slik at gåande og syklande kan krysse over.

 

Les meir om dette på Vestland fylkeskommune sine heimesider (www.vestlandfylke.no) 

Informasjon som omhandlar kollektivtrafikk i forbindelse med brustenginga finn du her.
(www.skyss.no) 


Sist oppdatert: 17.08.2023
Publisert: 17.08.2023