HjemKontaktinformasjonBeredskaps- og naudnummer

Beredskaps- og naudnummer

 

Viktige lokale eller regionale telefonnummer

 
Operativ innsatsleiar Gulen og Masfjorden Brann og Redning - GMBR 907 23 276
Kommunal kriseleiing - KKL 945 00 303
Masfjorden kommune (kvardagar mellom 08.30-15.00) 56 16 62 00
   
Masfjorden legekontor

56 16 63 00

Nordhordland legevakt 

116 117

Nordhordland lensmannskontor

56 35 56 70 / 02 800

 

Kriseteam / tverrfagleg støtteteam (ved akutt behov for støtte i
heimen ved krise / ulykke) 

 
Masfjorden legekontor (kvardagar mellom klokka 09-15.00) 56 16 63 00   
Nordhordland legevakt (døgnopen)  116 117

 

Retningslinjer for tverrfagleg støtteteam i Masfjorden kommune

Målsetjing

 1. Gruppa har til oppgåve å samarbeida tverrfagleg for å førebyggja problem. Gruppa skal òg koordinera tiltak inn mot dei det gjeld i situasjonar der behov for tverrfagleg hjelp er til stades.
 2. Gjennom eit formalisert samarbeid vil medlemmene verta kjende med og trygge på kvarandre og betre kunne utnytta kvarandre sine ressursar og fagkompetanse. Slik kan me gje rett hjelp til rett tid for dei i kommunen som har bruk for hjelp.
 3. Gruppa skal òg vera eit forum der ein tek opp faglege diskusjonar. Gjennom samarbeid kan ein lettare utvikla felles forståing og kompetanse.

Medlemmer: Pr.14.11.23

 • Helse og omsorgsleiar Oddvin Neset
 • Kommuneoverlege Marita Terese Bru
 • Psykisk helse Monica Rongved
 • Leiar legekontor/helse Ida Eide
 • Leiar NAV Nina Strømsnes
 • Barnevern Jane Hesjedal
 • Barnevern helg og kveld Barnevernsvakt Alver
 • Sokneprest Torbjørn Sæle
 • Oppvekstleiar(Koordinator) Rita Ludvigsen
 • Politi Jan Terje Brügger

Har du spørsmål om eller til Tverrfagleg støtteteam kan du ringe:
- På dagtid mellom kl. 08.30 og 15.00 Masfjorden kommune tlf. 56166200
- Kveld og helg ring Nordhordland legevakt Tlf. 116117

 Andre aktuelle eksterne instansar

 
Alarmtelefon for barn og unge 116 111
Krisesenteret for Bergen og omegn 55 31 50 50 
Mental helse 116 123
Sjølvskading / sjølvmordsfare 815 33 300
Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00


Skulle du ha akutt behov for hjelp, kan du nytte eit av dei tre nasjonale naudnumra nedunder. Merk at desse berre skal nyttast i
akutte situasjonar!

 
Brann og store ulukker 110
Politi og redning 112
Medisinsk naudnummer / ambulanse 113

Sist oppdatert: 25.01.2024
Publisert: 11.12.2018