Skjema

Søknadsskjema for næring og reiseliv

Elektroniske skjema

Kraftfondet - lån/tilskot
Fyrverkeri - handel og lagring
Denne søknaden vert handsama av det lokale brannvesenet og må vere innsendt
innan 1. mai.
Sal til forbrukar er berre lovleg i tida 27. – 31. desember, jf. forskrift om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 9-2 og 9-4.
Alminneleg skjenkeløyve og serveringsløyve
Salsløyve for alkohol
Skjenkeløyve for einskildhøve/ambulerande
Omsetningsoppgåve for sals- og skjenkeløyver
Avslag på søknad - klage

Skjema for brann, feiing og beredskap

Elektroniske skjema

Feiing og tilsyn av fritidsbustader
Installasjon av eldstad
Fyrverkeri - handel og lagring

Denne søknaden vert handsama av det lokale brannvesenet og må vere innsendt innan 1. mai.
Sal til forbrukar er berre lovleg i tida 27. – 31. desember, jf. forskrift om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 9-2 og 9-4.
Avslag på søknad - klage


Sist oppdatert: 03.01.2019
Publisert: 31.08.2018