HjemPolitikk, sjølvhjelp og innsynPlanarbeid og høyringarAktuelle høyringarUtslepp frå mindre avløpsanlegg i Masfjorden kommune - lokal forskrift på høyring

Utslepp frå mindre avløpsanlegg i Masfjorden kommune - lokal forskrift på høyring

I medhald av forvaltningslova § 37 vert det kunngjort at Teknisk utval i møte 21.09.2021 har vedteke å sende på høyring lokal forskrift om utslepp frå mindre avløpsanlegg.

Føremålet med forskrifta er å oppnå måla satt i Regional plan for vassregion Hordaland 2016-2021.

Eventuelle merknader kan sendast på elektronisk skjema som du finn på heimesida,
eller som post til:
Masfjorden kommune, Austfjordvegen 2724, 5981 Masfjordnes, e-postadresse post@masfjorden.kommune.no innan 05.11.2021.


 

Tekst: Thomas Skår, sakshandsamar


Sist oppdatert: 27.09.2021
Publisert: 27.09.2021