Nye vedtekter for frivilligsentralen - høyring

Masfjorden formannskap gjorde den 29.3.22 vedtak - i sak 37/22 - om å leggje framlegg til nye vedtekter for Masfjorden frivilligsentral ut på ein kort høyringsrunde, med høyringsfrist 20.5.22, og med sikte på å handsama dei i kommunestyremøte den 5. mai 2022.

Høyringsdokument i pdf: Framlegg til vedtekter for Masfjorden frivilligsentralTekst: Svein Helge Hofslundsengen, rådmann


Sist oppdatert: 05.05.2022
Publisert: 07.04.2022