Framtidig straumstøtteordning

Regjeringa har som følgje av dei ekstraordinære straumprisane vidareført tilskotsordninga for frivillige organisasjonar til og med mars 2023.

I første tilskotsperiode desember 2021- mars 2022 vart tilskotsordninga forvalta av kommunane. I vår kommune fekk alle dei 11 søkjarane tildelt straumtilskot.
Regjeringa har beslutta å forlenge tilskotsordninga til og med mars 2023, og har vedteke ei ny forskrift for fordeling av tilskotet.
I perioden april 2022- mars 2023 vil ordninga bli forvalta av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsskjemaet vert opna i midten av august på følgjande stad:
https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/

Les meir her:
Strømstøtteordning for frivillige organisasjoner - regjeringen.no

 

Tekst: Frank Kvinge,
Masfjorden kommune


Sist oppdatert: 09.08.2022
Publisert: 09.08.2022