Søknad om tenester

Kontaktinformasjon for forvaltningskontoret helse og omsorg

Kontoret er ope frå 08:00 - 15:30  Tlf. nr : 56166560  

Adresse: Fensfjordbygg - Fensfjordvegen 615, 5986 Hosteland

Elin Kjersti Eikemo, leiar for forvaltning helse og omsorg

Ragnhild Skuggedal, konsulent

Kontaktinformasjon for hjelpemiddel

Hjelpemiddelansvarleg;
Toril Areklett
Tilgjengelig; Mandag - onsdag på telefon 40910077
Toril.areklett@masfjorden.kommune.no (ikkje send personopplysningar på mail)

For reprasjonar kan Steinar Stall kontaktast på tlf. 93438493

Dersom ein har behov for akutte reparasjonar frå NAV:
NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland, på dagtid tlf. 40702812 - kveldstid tlf. 99202355

Slik søkjer du

Elektronisk søknadskjema(skjema.kf.no) for helse-og omsorgstenester,
eller ta kontakt med forvaltningskontoret for helse- og omsorg for å få tilsendt
søknadsskjema på e-post eller telefon 56166560

Søknad på papirskjema sender du til:
Forvaltningskontoret for helse- og omsorg
Fensfjordvegen 615
5986 Hosteland

Skjema for helse, sosial og omsorg (elektroniske)

Registrering av positiv Covid-19 test
Adopsjon: Skjema og rettleiing (www.bufdir.no)
Bli støttekontakt eller få støttekontakt
Avslag på søknad - klage
Følgjebevis - søknad om
Parkeringsløyve for rørslehemma
Avslag på søknad - klage
Søknad om økonomisk sosialhjelp (www.nav.no)

Skjema for helse sosial og omsorg (pdf-skjema)

Psykisk helseteneste - førespurnad
TT-kort og arbeidskøyring for funksjonshemma (www.hordaland.no)
Reiserekning/timeliste for støttekontakter
Bli avlasting/besøksheim
Få avlasting / Besøksheim


Sist oppdatert: 16.02.2022
Publisert: 30.11.2018