Søknad om tenester

Kontaktinformasjon for forvaltningskontoret helse og omsorg

Kontoret er ope frå 08:00 - 15:30  Tlf. nr : 56166560  

Adresse: Fensfjordbygg - Fensfjordvegen 615, 5986 Hosteland

Elin Kjersti Eikemo, leiar for forvaltning helse og omsorg

Ragnhild Skuggedal, konsulent

Kontaktinformasjon for hjelpemiddel

Hjelpemiddelansvarleg;
Toril Areklett
Tilgjengelig; Mandag - onsdag på telefon 40910077
Toril.areklett@masfjorden.kommune.no (ikkje send personopplysningar på mail)

For reprasjonar kan Steinar Stall kontaktast på tlf. 93438493

Dersom ein har behov for akutte reparasjonar frå NAV:
NAV Hjelpemiddelsentralen i Hordaland, på dagtid tlf. 40702812 - kveldstid tlf. 99202355

Tildelingskriterier

Her finn du beskrivelse og kriterier for tildeling av pleie og omsorgstenester (pdf)

Skal du søkje tenester innanfor pleie og omsorg nyttar du eige søknadsskjema. Du kan også ta kontakt med forvaltningskontoret for helse- og omsorg for å få tilsendt
søknadsskjema på e-post eller telefon 56166560

Søknad på papirskjema sender du til:
Forvaltningskontoret for helse- og omsorg
Fensfjordvegen 615
5986 Hosteland

Skjema for helse, sosial og omsorg (elektroniske)

Søknadsskjema, pleie og omsorg
Registrering av positiv Covid-19 test
Adopsjon: Skjema og rettleiing (www.bufdir.no)
Bli støttekontakt eller få støttekontakt
Avslag på søknad - klage
Følgjebevis - søknad om
Parkeringsløyve for rørslehemma
Søknad om økonomisk sosialhjelp (www.nav.no)

Skjema for helse sosial og omsorg (pdf-skjema)

Psykisk helseteneste - førespurnad
TT-kort og arbeidskøyring for funksjonshemma (www.hordaland.no)
Reiserekning/timeliste for støttekontakter
Bli avlasting/besøksheim
Få avlasting / Besøksheim


Sist oppdatert: 04.07.2022
Publisert: 30.11.2018