HeimLedige stillingar

Ledige stillingar

Oversikt over ledige stillingar i Masfjorden kommune (ansattportal.sing.no)

Alle søkjarar vert oppmoda om å nytte det elektroniske søknadsskjemaet.

Er du førstegongssøkjar, må du sjølv oppretta brukarnamn. Gå inn på ledige stillingar (ansattportal.sing.no) og klikk på [registrer søkar]. Fyll inn nødvendig informasjon, og merk at du må samtykke i personvernerklæringa før du sender inn brukarinformasjon.

Vi gjer merksam på at namn på søkjar kan bli gjort kjent gjennom offentleg søkjarliste.

Treng du hjelp til utfylling kan du kontakte Masfjorden kommune telefon 56 16 62 00, og be om å få snakke med personalavdelinga.

Det er berre mogleg å søkje på utlyste stillingar elektronisk. Opne søknader til Masfjorden kommune sendast til

Masfjorden kommune, Austfjordvegen 2724, 5981 Masfjordnes eller til post@masfjorden.kommune.no

Open søknad

Alle ledige faste stillingar og ein del vikariat over lengre tidsrom vert lyst ut på heimesida til kommunen. Ein må søkje elektronisk via heimesida på desse stillingane.


Sist oppdatert: 23.11.2018
Publisert: 21.11.2018