Godt samarbeid skapar gode tilbod

I haust starta Masfjorden kommune opp eit nytt dagtilbod for ungdomar med behov for tilrettelegging. Til no har ein kjøpt tenester hjå andre kommunar ved behov for slike tilbod.

Ingressbilete samspel

Vern for eldre

Vern for eldre har på oppdrag frå Helsedirektoratet ansvar for å drifte råd- og rettleiingstelefonen Vern for eldre - Na...

Sveler er god turmat

Siste dagen i barnas haustferie og opphaldsvær når alle samlast og går til Myrdalen.

Melding om oppstart av planarbeid og framlegg til planprogram for bru over Masfjorden

Det vert med dette varsla at det i formannskapet den 09.09.2014 vart gjort vedtak om oppstart av reguleringsplanarbeid (...

For 70 år siden gjekk dei 2 første motstandskarane frå Bjørn West i land

Onsdag 15. oktober 2014 er det 70 år sidan dei første Kompani Linge-offiserane kom frå England for å opprette motstandsg...
Gå til nyhendearkiv ›
Web levert av CustomPublish