Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS om løyve til utviding av anlegg

Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS om løyve til utviding av anlegg for oppdrett av laks og aure på Laberget. Uttalefrist er sett til 24.04.2017

Går inn for fiberbreiband til Giljane og Rekneset

Utval for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland fylkeskommune har innstilt på å løyve kr. 581.000 til prosjek...

Høyring om vidare utbygging av breidband (fibernett) i Masfjorden kommune

Alle som ønskjer å koma med merknad til høyringa (lag og foreiningar, bedrifter, enkeltpersonar etc) vert invitert til å...

"Lått og løye i skrothola"

Sandnes ungdomsskule viser musikalen i Fjon grendahus torsdag 23. mars og fredag 24. mars.
Les meir om musikalen 17. mars 2017

Bokbåten er på vårtur med sirkus

Bokbåten kjem til Masfjorden fredag den 24. mars og laurdag den 25. mars med sirkus Bobbini
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

torsdag30. mars
lørdag08. april
søndag09. april
lørdag03. juni
Kulturkalender Masfjorden
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish