Grytekluten

Tidleg på 1900-talet kom grytekluten i bruk på kjøkkenet i norske heimar for at husmora skulle verna seg mot varmen frå store tunge gryter, panner og ulike jern.

Les meir gryteklututstillinga 27. november 2014

Fagdag om samordning av beredskap i eit samfunn i endring

Alle tilreisande fekk høyra og sjå korleis lokalmiljøet vårt samhandlar om å handtera akutt sjukdom og andre uønska hend...

Årsbudsjett 2015, handlings- og økonomiplan 2015 – 2018

Masfjorden kommune sitt årsbudsjett for 2015 framlagt av formannskapet den 18.11.2014 og handlings- og økonomiplanen 201...

Song og dans til ære for Grunnlova

Song og dans stod i sentrum då det fredag vart sett punktum for grunnlovsjubileet i Masfjorden med kulturkveld i gymsale...

Søknad om spelemidlar

Fristen for å søkja spelemidlar for 2015 er måndag 15. desember 2014
Gå til nyhendearkiv ›
Web levert av CustomPublish