Influensavaksine for sesongen 2014/2015

Det vert i år gjeve tilbod om influensa- og lungebetennelsevaksine til risikogrupper.

Offentleg ettersyn av kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2014 – 2026

I sak 069/14 i møte den 09.09.2014, vedtok formannskapet i medhald av plan- og bygningslova sin § 11-14, å leggje kommun...

Velkommen til LivOGLystkonferanse for prosjektåret 2015

Verdiskaping gjennom lokalt samarbeid

Partnarskapen ved Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Noreg inviterer til LivOGLyst-konferan...
Les meir om LivOGLyst 09. september 2014

Folkemøte om busetjing av flyktningar i Masfjorden

"Det er det einaste flyktningane vil : å få start på liva sine." Dette sa flyktningekonsulent Therese Hope frå Askøy då ...
Les meir om folkemøtet her. 04. september 2014
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

lørdag20. sep.
Kulturkalender Masfjorden
onsdag01. okt.
Kulturkalender Masfjorden
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish