Kommuneplanen - folkemøte den 16., 17. og 19. januar 2017

Masfjorden kommune har starta opp revisjon av arealdelen til kommuneplanen. Folkemøte på Nordbygda skule måndag 16.01. kl. 18.00, Matre skule den 17.01. kl. 18.00 og kommunehuset den 19.01. kl. 18.00. Hugs høyringsfristen den 1.02.17.

Er du klar for swingkurs?

Helselaga i Indrefjorden i samarbeid med kulturskulen inviterer dei frå 10. klasse til 25 år til å vera med på swingkurs...
Les meir om swingkurset 16. januar 2017

Skogkveld

Velkommen til skogkveld på kommunehuset i Masfjorden onsdag 18. januar kl. 18:30. Påmelding innan 16. januar.

Nasjonal støtte til biosfæreprosjektet i Nordhordland

Den norske MAB-komité har no gitt sin støtte til arbeidet med å gjere Nordhordland til Norge sitt første biosfæreområde....

Nytt om frikortordninga i 2017

Frå HELFO har Masfjorden kommune fått ein artikkel som orienterer om endringar i frikortsordningane som gjeld frå og med...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag18. jan.
Kulturkalender Masfjorden
onsdag18. jan.
Kulturkalender Masfjorden
fredag27. jan.
Kulturkalender Masfjorden
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish