Utlysing av midlar til kulturtiltak

Masfjorden kommune har sett av kr. 100.000 i 2017 til tiltak i regi av lag og organisasjonar som erstatning for Kraftspela. Søknadsfrist er 31. januar.

Kommuneplanen - folkemøte den 16., 17. og 19. januar 2017

Masfjorden kommune har starta opp revisjon av arealdelen til kommuneplanen. Folkemøte på Nordbygda skule måndag 16.01. k...

Er du klar for swingkurs?

Helselaga i Indrefjorden i samarbeid med kulturskulen inviterer dei frå 10. klasse til 25 år til å vera med på swingkurs...
Les meir om swingkurset 16. januar 2017

Nasjonal støtte til biosfæreprosjektet i Nordhordland

Den norske MAB-komité har no gitt sin støtte til arbeidet med å gjere Nordhordland til Norge sitt første biosfæreområde....

Nytt om frikortordninga i 2017

Frå HELFO har Masfjorden kommune fått ein artikkel som orienterer om endringar i frikortsordningane som gjeld frå og med...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

fredag27. jan.
Kulturkalender Masfjorden
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish