Utbygginga av Stordalen fjellstove går for fullt

Utbygginga pågår for fullt, og dei nye lokala vil bli tatt i bruk til palmehelga.

Innbyggjarane i Masfjorden får kjernejournal

1. mars får 760 000 innbyggjarane i til saman 67 kommunar i Vest-Noreg sin kjernejournal. Då kjem den på plass i heile H...
Les meir om kjernejournal 20. februar 2015

Reguleringsplan for Risnes tomteområde – offentleg ettersyn

Teknisk utval har gjort vedtak om å leggje reguleringsplan for Risnes tomteområde ut til offentleg ettersyn. Frist for m...

Skule- og barnehageruta for 2015/2016

Skule- og barnehageruta for skuleåret 2015 - 2016 er no lagt ut på heimesida.

Masfjordingen nr. 1/2015

Masfjordingen med sin fyrste utgjeving i 2015  
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

tirsdag03. mars
Kulturkalender Masfjorden
mandag09. mars
Kulturkalender Masfjorden
torsdag12. mars
Kulturkalender Masfjorden
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish