Bustadpolitisk plan

Bustadpolitisk plan for Masfjorden 2016 til 2020 vart godkjent i kommunestyret den 22. juni 2016.

Saman for betre helse i Nordhordland

Kurs for deg som har eller står i fare for å utvikle livsstilssjukdom som diabetes type 2, overvekt, hjarte-/karsjukdom....

Ungdom og psykisk helse - kampanje

I nokre veker har Helse Vest køyrt ein minikampanje om ungdom og psykisk helse.
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

fredag05. aug.
Kulturkalender Masfjorden
fredag12. aug.
Kulturkalender Masfjorden
lørdag13. aug.
Kulturkalender Masfjorden
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish