Framlegg til lokal forskrift om vatn og avlaup

Formannskapet har gjort vedtak om å leggja ut framlegg til lokal forskrift om vatn og avlaup for Masfjorden kommune ut på høyring. Frist for merknader er 01.12.2014.

Liv og leik i 1814 og i 2014

Dette var tittelen på programmet som Merethe Gauden viste på Sandnes og Matre skular  sist måndag.

Vinterpostar 2014/2015

På nytt vert det lagt ut vinterpostar her på Sørsida. Me håpar at dette tilbodet kan gjera sitt til at ein held seg i ak...
Les meir om vinterpostane 29. oktober 2014

Grøftekurs

Glade bønder og Landbruksforvaltninga i Hordaland arrangerer felles grøftekurs. Påmelding innan 10.11.2014.
Les meir om grøftekurset 29. oktober 2014

Grunnlovsjubileum 1814-2014 i Masfjorden

Masfjorden kommune markerer Grunnlovsjubileet med fire arrangement i november.  Alle arrangementa er av, med og for alle...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

tirsdag04. nov.
Kulturkalender Masfjorden
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish