Høyring - utbygging av fibernett i kommunen

Masfjorden kommune skal i 2015 igjen søkja om midlar til vidare utbygging av fibernettet i kommunen.  Alle som ønskjer å koma med merknad til høyringa vert invitert til å gjera det innan 1. mai.

Godt levert av korpsa

Alle musikklaga i kommunen deltok nyleg under Mandagskonserten i regi av Sandnes skulemusikk. Det vart ein fin konsert. ...

Kulturskuleveka avslutta med konsert og utstilling

Fargerike og flotte kunstverk danna ramma rundt det siste arrangementet i kulturskuleveka 2015.

Matematikkens dag

På Nordbygda skule har det vorte ein tradisjon at ein ein gong i året set av ein halv dag til berre å arbeide med prakti...

Midlar til investering i beiteområder 2015

Midlar til investering i beiteområder er no lyst ut. Søknadsfrist er 15. mai 2015.
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

søndag29. mars
Kulturkalender Masfjorden
tirsdag31. mars
Kulturkalender Masfjorden
lørdag04. april
Kulturkalender Masfjorden
onsdag08. april
Kulturkalender Masfjorden
onsdag22. april
Kulturkalender Masfjorden
onsdag06. mai
Kulturkalender Masfjorden
onsdag20. mai
Kulturkalender Masfjorden
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish