Oppstart av vegarbeid på fylkesveg 570 mellom Mjanger og Hope - kunngjering

Arbeidet med skogrydding vil sannsynlegvis starta opp torsdag 26. april, medan sjølve vegarbeidet er planlagt starta opp i veke 18 omlag 2. mai.

Bilete av Mjangerslia, som skal utbetrast

Strandryddedagen 2018

Laurdag 5. mai er nasjonal dugnad for strandrydding og Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) og renovasjonsselskapa har eit...
Les meir om strandrydding 23. april 2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søker om endring av lokalitet i Ådnekvam

Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS om endring av anleggskonfigurasjon på lokalitet Ådnekvam i Masfjorden kommune, AK 1...

Den største folkehelseundersøkinga nokon gong

Korleis har du det og korleis trivst du i nærmiljøet ditt? Dette er noko av det om lag 70 000 hordalendingar blir spurde...

Framlegg til reguleringsendring for Stordalshammaren - justering av vegtilkomst

Formannskapet har gjort vedtak om å senda framlegg til reguleringsendring for reguleringsplan for Stordalshammaren ut på...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

fredag27. april
fredag27. april
Kulturkalender Masfjorden
mandag30. april
Kulturkalender Masfjorden
lørdag05. mai
Kulturkalender Masfjorden
mandag07. mai
Kulturkalender Masfjorden
tirsdag08. mai
Kulturkalender Masfjorden
mandag14. mai
Kulturkalender Masfjorden
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish