Registreringsplikt for å selje tobakk og tobakkssurrogat

Alle som sel tobakk og tobakkssurrogat, som for eksempel e-sigarettar, må registrere seg innan 31. desember 2017.

Masfjordsambandet fekk stor støtte i fylkestinget

Framlegget frå fylkesrådmannen vart i går(12. desember) vedteke i fylkestinget med stort fleirtal (mot SV; Rødt og MDG)....

Fylkesrådmannen med nytt framlegg til fylkestinget

Fylkesrådmannen har etter ønskje frå fylkesutvalet kome med framlegg om justert vedtak til fylkestinget i saka om Masfjo...

Bassenget på Matre - endra opningsdato

Oppdatert informasjon - Feilen er under utbetring og bassenget er forventa å opne at søndag 17. desember.

Jo med aktuell vise om Masfjordbrua

Mange i Masfjorden og Gulen er opptekne av Masfjordbrua. Ein av dei er Jo Ronald Mjanger som er storforbrukar av kabelfe...
Les meir om visa til Jo Ronald 12. desember 2017
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

torsdag28. des.
Kulturkalender Masfjorden
mandag08. jan.
Kulturkalender Masfjorden
mandag15. jan.
Kulturkalender Masfjorden
mandag22. jan.
Kulturkalender Masfjorden
mandag29. jan.
Kulturkalender Masfjorden
mandag05. feb.
Kulturkalender Masfjorden
mandag12. feb.
Kulturkalender Masfjorden
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish