Intensjonsavtalen mellom Gulen og Masfjorden signert

Gulen-ordførar Hallvard Oppedal og ordførar Karstein Totland har no signert intensjonsavtalen om kommunesamanslåing.

Gulen-ordførar Hallvard Oppedal t.v. og ordførar Karstein Totland signerer intensjonsavtalen

Ungdomen er engasjert i folkerøystinga

Karstein Totland og oppvekstleiar Alf Strand reiser no rundt og orienterer alle 10. klassane om folkerøystinga, og om Ma...

Førehandsrøysting ved folkerøysting i samband med kommunereforma

Førehandsrøyting ved folkerøystinga i samband med kommunereforma vert lagt opp slik:

Utlegging av manntalet til offentleg ettersyn

For å kunne røyste ved folkerøystinga i samband med kommunereforma 23. mai 2016 må du stå i manntalet.

Bålreglane er endra

Frå 1. januar i år er reglane for bålbrenning endra. Mellom 15. april og 15. september er det forbode å gjera opp eld næ...
Les meir om bålreglane 15. april 2016
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

fredag29. april
Kulturkalender Masfjorden
mandag02. mai
Kulturkalender Masfjorden
lørdag04. juni
Kulturkalender Masfjorden
fredag17. juni
Kulturkalender Masfjorden
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish