Endring av reguleringsplan for Hosteland aust

Offentleg ettersyn - endring av reguleringsplan «Hosteland Aust» Gnr. 14, Bnr. 79 i Masfjorden kommune. Høyringsfrist 7. november

Telenor har fått anbodet på breiband

No oppdatert med detaljerte områdekart over breiband- /fiberutbyggjinga i kommunen.
Les meir om fiberbreiband 18. august 2016

Prioriterer ni vegprosjekt i samband med Nordhordlandspakka

Rådmannen har gjort framlegg om at Masfjorden kommune prioriterer ni prosjekt på fylkesveg 570 mellom Einestrand – Nordr...
Les meir om vegprosjekta 16. september 2016

Vellukka råseglseminar i Masfjorden

I tida 15. til 18. september arrangerte Forbundet Kysten sitt årlege råseglseminar, denne gongen i Masfjorden. Veret des...

Nytt tenestetilbod på helsetunet

Kommunelege Rolf M Sleire er no godkjent som sjømannslege og petroleumslege.
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

onsdag28. sep.
Kulturkalender Masfjorden
fredag30. sep.
Kulturkalender Masfjorden
lørdag01. okt.
Kulturkalender Masfjorden
Sjå kalender for heile Nordhordland ››
Web levert av CustomPublish