Trafikale grunnkurs - tilskot

Personopplysningar  som kan verte nytta for tildeling av tilskott til trafikalt grunnkurs:
Datasubjekt : Personopplysning : Føremål * :
Elev som kjem inn under ordninga for skuleskyss Namn, adresse, (telefonnummer, e-postadresse )

 Kontaktinformasjon

   Alder  Grunnlag for einskildvedtak
   Bustadadresse  Grunnlag for einskildvedtak

*/ Du finn meir detaljert informasjon om dei ulike føremåla for bruken av data her.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 26.10.2018