Skulefritidsordninga (SFO)

Personopplysningar  som kan verte nytta i skulefritidsordninga (SFO) :
Datasubjekt : Personopplysning : Føremål * :
Barn som går i SFO Namn, adresse til barnet

Kontaktinformasjon

  Personnummer Eintydig identifisering
  Namn, adresse, telefonnummer, e-postadresse til foreldre Kontaktinformasjon
  Søsken i barnehage og/eller SFO Kontaktinformasjon / grunnlag for einskildvedtak
  Diagnose, bruk av medisinar Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Fritak frå aktivitet eller tenestetilbod Grunnlag for vedtak om fritak frå tilbod
  Påmeldings- og utmeldingsdato Grunnlag for einskildvedtak

*/ Du finn meir detaljert informasjon om dei ulike føremåla for bruken av data her.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 09.07.2018