PPT

Personopplysningar  som kan verte nytta i PPT:
Datasubjekt : Personopplysning : Føremål * :
Elev som er registrert hos PPT Namn, adresse, (telefon, e-postadresse)

 Kontaktinformasjon

  Namn, adresse, telefon, e-postadresse foreldre  Kontaktinformasjon
  Personnummer elev  Eintydig identifisering

*/ Du finn meir detaljert informasjon om dei ulike føremåla for bruken av data her.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 09.07.2018