Psykisk helse

Personopplysningar nytta innan psykisk helse :
Datasubjekt : Personopplysning : Føremål * :
Pasient Namn

 Kontaktinformasjon

  Telefonnummer  Kontaktinformasjon
  e-postadresse  Kontaktinformasjon
  Adresse

 Kontaktinformasjon

  Personnummer  Eintydig identifisering
  Nasjonalitet  
  Tilhøyrigheit skule / barnehage

Grunnlag for vedtak om tiltak

  Språk Grunnlag for vedtak om tiltak
  Mogleg psykisk utviklingshemming Grunnlag for vedtak om tiltak
  Diagnosar 

Grunnlag for vedtak om tiltak

  Medikamentbruk Grunnlag for vedtak om tiltak
  IPLOS-kartlegging Grunnlag for vedtak om tiltak
  Behandlingsplan

Dokumentasjon av tiltak, grunnlag for vidare vedtak om tiltak

  Tiltak frå dette tenesteområdet Dokumentasjon av tiltak, grunnlag for vidare vedtak om tiltak
  Tiltak frå andre tenesteområde Dokumentasjon av tiltak, grunnlag for vidare vedtak om tiltak
  Journalnotat

Dokumentasjon av tiltak, grunnlag for vidare vedtak om tiltak

  Starthenvending frå pasient  Grunnlag for vedtak om tiltak
  Starthenvending frå andre  Grunnlag for vedtak om tiltak
  Personalia, næraste pårørande

 Kontaktinformasjon

  Namn, adresse, tlf. fastlege  Kontaktinformasjon
  Namn, adresse, tlf. andre instansar  Kontaktinformasjon

*/ Du finn meir detaljert informasjon om dei ulike føremåla for bruken av data her.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 09.07.2018