Legetenesta

Personopplysningar nytta av legetenesta:
Datasubjekt : Personopplysning : Føremål * :
 Pasient Namn

Kontaktinformasjon 

  Adresse Kontaktinformasjon
  Telefonnummer Kontaktinformasjon 
  Personnummer  Eintydig identifikasjon
  Biometriske data Grunnlag for tenesteyting
  Diagnosar Dokumentasjon av ytt teneste, grunnlag for vedtak om nye tenester
  Epikrisar Dokumentasjon av ytt teneste, grunnlag for vedtak om nye tenester
  Medikamentbruk Dokumentasjon av ytt teneste, grunnlag for vedtak om nye tenester
  Vurdering av helsestatus, attestering Dokumentasjon av ytt teneste, grunnlag for vedtak om nye tenester
  Standpunkt til organdonasjon Grunnlag for vedtak om nye tenester
  Namn næraste pårørande Kontaktinformasjon
  Adresse næraste pårørande Kontaktinformasjon
  Telefonnummer næraste pårørande Kontaktinformasjon

*/ Du finn meir detaljert informasjon om dei ulike føremåla for bruken av data her.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 09.07.2018