Jordmor

Personopplysningar nytta av jordmor :
Datasubjekt : Personopplysning : Føremål * :
Gravid Namn, adresse, telefonnummer, e-postadresse

Kontaktinformasjon

  Personnummer  Eintydig identifikasjon
  Namn, adresse, telefonnummer, e-postadresse partner Kontaktinformasjon
  Personnummer partner Eintydig identifikasjon
  Diagnosar Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Medikamentbruk Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Biometriske data Resultat av utført teneste, grunnlag for vedtak om utføring av teneste

*/ Du finn meir detaljert informasjon om dei ulike føremåla for bruken av data her.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 09.07.2018