Hjelpemiddel

Personopplysningar nytta i samband med tilrettelegging for hjelpemiddel:
Datasubjekt : Personopplysning : Føremål * :
 Brukar  Namn

Kontaktinformasjon

   Adresse Kontaktinformasjon
  Telefonnummer Kontaktinformasjon
  Personnummer

Eintydig identifikasjon

  Konsultasjon

Grunnlag for vedtak om utføring av teneste

  Helseopplysningar Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Nytta hjelpemiddel

Grunnlag for vedtak om utføring av teneste, dokumentasjon av utført teneste

  Vedtak om  hjelpemiddel Einskildvedtak, dokumentasjon av utført teneste

*/ Du finn meir detaljert informasjon om dei ulike føremåla for bruken av data her.


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 09.07.2018