Helsesyster

Personopplysningar nytta av helsesyster:
Datasubjekt : Personopplysning : Føremål * :
Brukarar av helsestasjon (0 - 20 år)  Namn, adresse (telefonnummer)

Kontaktinformasjon 

Personnummer Eintydig identifisering
Namn, adresse, telefonnummer, e-post foreldre/føresette Kontaktinformasjon, lovheimla og pliktige varsel**
  Biometriske data Grunnlag for vedtak om utføring av teneste, dokumentasjon av utført teneste
  Biometriske data som utløyser informasjonsplikt Lovheimla og pliktige varsel
  Diagnosar Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Medikamentbruk Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Samtykke til vaksinering Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Vaksineringsstatus Dokumentasjon av utført teneste, grunnlag for vedtak om utføring av teneste
Reisevaksinering Namn, adresse Kontaktinformasjon
  Personnummer Eintydig identifisering
  Namn, adresse, telefonnummer, e-post foreldre/føresette Kontaktinformasjon
  Biometriske data Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Samtykke til vaksinering Grunnlag for vedtak om utføring av teneste
  Vaksineringsstatus Dokumentasjon av utført teneste, grunnlag for vedtak om utføring av teneste

*/ Du finn meir detaljert informasjon om dei ulike føremåla for bruken av data her.

**/ I nokre situasjonar har helsestasjonen plikt til å varsle foreldre/føresette


Sist oppdatert: 13.11.2018
Publisert: 09.07.2018