Førehandsrøysting

Førehandsrøysting vert lagt opp slik:

Kommunehuset -------------- 12. aug - 6. sept. kl. 09:00 – 15:00    
Biblioteket på Matre --------- torsdag 29. aug. kl. 13:00 – 18:30    
Sjukeheimen ------------------- tysdag 3. sept. kl. 10:00 – 12:00
Biblioteket på Hosteland -- tysdag 3. sept. kl. 13:00 – 19:00        
Butikken på Hosteland ----- fredag 6. sept. kl. 12:00 – 18:00
Butikken på Kvingo --------- fredag 6. sept. kl. 12:00 – 18:00
Butikken på Haugsvær ---- fredag 6. sept. kl. 12:00 – 18:00

Frist for å søke om ambulerande røysting vert tysdag 3. sept. kl. 08:00


Sist oppdatert: 16.05.2019
Publisert: 15.05.2019