Vaksenopplæring

Masfjorden kommune tilby kurs og opplæring for vaksne som har lovheimla krav om det. Dette kan gjelde vaksne innvandrarar, og det kan gjelde vaksne personar som av ulike grunnar ikkje har dokumentert eksamen på grunnskulenivå.

Kontaktinformasjon for vaksenopplæringa

Rita Ludvigsen, oppvekstleiar - tlf. 56166241 eller 45376315
rita.ludvigsen@masfjorden.kommune.no

eller Masfjorden kommune tlf. 56166200

Norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar

Har du rett til-/ eller trong for opplæring, ta kontakt med Rita Ludvigsen tlf. 56166241  rita.ludvigsen@masfjorden.kommune.no, eller Masfjorden kommune tlf. 56166200

Opportunity for a course in Norwegian for adult immigrants
Get in touch with Rita Ludvigsen tlf. 56166241, rita.ludvigsen@masfjorden.kommune.no

Grunnskule for vaksne

Personar som av ulike årsaker ikkje har fått høve til å ta grunnskuleeksamen tidlegare, eller ut frå spesialpedagogiske omsyn kan ha rett til slik opplæring, kan ta kontakt med Rita Ludvigsen tlf. 56166241, rita.ludvigsen@masfjorden.kommune.no


Sist oppdatert: 19.08.2021
Publisert: 01.06.2018