Vaksenopplæring

Masfjorden kommune tilby kurs og opplæring for vaksne som har lovheimla krav om det. Dette kan gjelde vaksne innvandrarar, og det kan gjelde vaksne personar som av ulike grunnar ikkje har dokumentert eksamen på grunnskulenivå.

Norsk og samfunnskunnskap for innvandrarar

Masfjorden vaksenopplæring held til på Matre. Her vert det gitt tilbod om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Ein tilbyd kurs i norsk på nivåa A1-B1 for innvandrarar og andre interesserte.
Fortløpande påmelding. Vi har no tre tilsette som jobbar med opplæringstilbod på dag- og kveldstid.


Grunnskule for vaksne

Masfjorden vaksenopplæring held til på Matre. Her tilbyd ein eksamensretta grunnskule og grunnskule med spesialpedagogikk for vaksne. Dette er tilbod til personar som av ulike årsaker ikkje har fått høve til å ta grunnskuleeksamen tidlegare.
Vi har no tre tilsette som jobbar med opplæringstilbod på dag- og kveldstid. Det er fortløpande påmelding.

Kontaktinformasjon, oppvekstleiar

Rita Ludvigsen, oppvekstleiar
Telefon 56 16 62 41
Post- og besøksadresse:
Kommunehuset, 
Austfjordvegen 2724,
5981 Masfjordnes

Kontaktinformasjon for vaksenopplæringa

Dorte Rømsing, leiar for vaksenopplæringa - tlf. 56166362 / 95247363

Odd Helge Birkestrand, adjunkt - tlf. 48126525

Trude Tynning Nystrand, adjunkt -

Besøks- og postadresse :
Stien 2
5984 Matredal


Sist oppdatert: 06.12.2018
Publisert: 01.06.2018