HeimOppvekst og undervisningFlyktningetenesta

Flyktningetenesta

Kontaktinformasjon

Kristoffer Andre Grindheim, flyktningkonsulent
e-post : KristofferAndre.Grindheim@masfjorden.kommune.no
Telefon: 40 91 75 99 / 99 57 16 32

Sissel Hindenes, flyktningkonsulent
e-post : Sissel.Hindenes@masfjorden.kommune.no
Telefon: 40 91 00 76

Ansvarsområde
 • Busetje flyktningar i samsvar med gjeldande vedtak i kommunestyret
 • Praktisk hjelp, råd og rettleiing overfor flyktningane
 • Tilby introduksjonsprogram
 • Koordinere og handle saman med offentlege og private organ
 • Samarbeide med NAV Masfjorden
 • Samarbeide med andre instansar for å bidra til norskopplæring, skule/utdanning og arbeid/sysselsetting.
 • Arbeide med integrering
Mål

Våre mål er å leggje til rette for at flyktningane får

 • ta i bruk ressursane dei har med seg frå heimlandet
 • bli sjølvstendige
 • vere aktive deltakarar i det norske samfunnet på lik linje med andre borgarar.
 • bli integrert i sin nye kommune

Dette ynskjer vi å nå gjennom busetting, rettleiing, introduksjonsprogrammet og miljøarbeid. Informasjon om Masfjorden kommune sitt opplæringstilbod for vaksne flyktningar kan ein lese meir om ved å peike og klikke her.

Peikararar til ekstern informasjon

Integrering- og mangfaldsdirektoratet sitt introduksjonsprogram (www.imdi.no)


Sist oppdatert: 19.08.2021
Publisert: 02.11.2018