Sjukeheimen

  • På omsorgsavdelinga er det totalt 23 plassar.
  • Nystova, som er ei skjerma avdeling for personar med demenssjukdom, har 9 plassar.
  • Avdelinga for kjøkken, vaskeri og reinhald har ansvar for matstell og reinhald på sjukeheimen, men gjev også tilbod om matlaging og vaskeritenester til kundar utanfor sjukeheimen.
  • Rekrutteringsfilm for Masfjorden sjukeheim - sjå rekruttering for helsetenesta
Kontaktinformasjon for sjukeheimen

Resepsjon - tlf. 56166500
Ragnhild Skuggedal - tysdag og torsdag
Bente Dagny H. Halland - onsdag og fredag

Leiing pleie- og demensavdelingar
Aud Berit Sleire, leiar - tlf 56166500

Kjøkkenet
Line Krokås Birkeland, fagleiar - tlf. 56166542

Vaskeri og reinhald
Heidi-Elin K. Andvik,fagleiar, - tlf. 56166547

Kjøkkenet på sjukeheimen

Kjøkkenet ved Masfjorden sjukeheim har 2,3 årsverk, fordelt på 4 personar. Vi har for tida 2 kokkelærlingar som skal være hos oss til 2020. Vi produserer og serverer middag og kaffimat til bebuarane kvar dag. Frukost og kveldsmåltida blir tillaga på  kvar avdeling. Tre gonger i veka leverer vi tørrvarer til avdelingane, etter bestilling. Vi pakkar middagsporsjoner, som heimetenesta køyrer ut til heimebuande.

Så langt vi har kapasitet til det, leverer vi catering, som varmmat, kaker og snittar.

Her finn du fullstending prisliste (pdf)

Vaskeriet på sjukeheimen

Me har ansvar for dagleg reinhald av bebuarrom og fellesarealer, me har og ansvar for nedvask og vedlikehald av sjukeheimen. På vaskeriet vasker me privattøy for bebuarane og alt felles tøy som håndduker, sengekler, dukar osv. Heimetjenestene og legekontoret  i kommunnen får vaska arbeidsuniformane sine hos oss. I tillegg tek me imot vaskerioppdrag  for privatpersoner som ønskjer å få kler, dyner, tepper, dukar o.l. vaska.


Sist oppdatert: 19.04.2022
Publisert: 20.04.2018