Matombringing

Matombringing

Middagslevering eller matombringing er eit tilbod til deg som på grunn av sjukdom, funksjonstap eller andre årsaker ikkje kan lage middag sjølv.

Slik søkjer du

Praktiske opplysningar:

  • Middag vert levert frå kjøkkenet ved Masfjorden sjukeheim.
  • Heimetenesta organiserer utlevering til dei som har vedtak om denne tenesta og ikkje er i stand til å hente det sjølv.
  • Treng du å auke eller redusere tal dagar med matlevering må dette avklarast med avdelingsleiar

Prisar:

Sjå eigenbetaling for pleie og omsorg

Faktura vert sendt ut på etterskot etter kvar månad


Sist oppdatert: 16.12.2021
Publisert: 16.12.2021