Omsorgsbustader

Omsorgsplassane er plassert slik:

Matre - 4 plassar
Haugsvær - 5 plassar
Hosteland - 9 plassar
Sørsida - 5 plassar

Kontaktpersonar

Informasjon om retningsliner for tildeling av omsorgsbustad finn du her.

Søknad om plass vert å sende på elektronisk søknadskjema som du finn på heimesida til kommunen

 

Plass vert tildelt i høve den einskilde sitt behov og ledig kapasitet.

 


Sist oppdatert: 03.01.2019
Publisert: 26.11.2018