NAV Masfjorden

Den kommunale sosialtenesta, samt ein kommunal tenestemeny bestemt av Masfjorden kommunestyre, vart innlemma i NAV Masfjorden frå åpninga av kontoret 16.12.2008, og dette er framleis kommunale tenester.

Kontaktinformasjon NAV Masfjorden

Besøksadresse :
Fensfjordvegen 617
5986 Hosteland

Opningstider :

Tysdag og torsdag frå kl. 10.00 - 14.00.
Dei andre dagane vert det berre tilgang etter avtale.

Kontaktpersonar :

Wenche Midthun, leiar - tlf: 55 55 33 33

Kamilla Haukeland, rådgjevar - tlf: 55 55 33 33

Lena Torslett, konsulent - tlf: 55 55 33 33

Rita Birkeland, konsulent - tlf: 55 55 33 33

Nedunder er peikarar til informasjon om ulike tenester som NAV utfører for kommunen, eller samarbeider med kommunen om.

Lån og tilskott for tilpassing av bustader


Sist oppdatert: 12.04.2019
Publisert: 20.04.2018