Badeanlegg og boblebad

Krav

Eigar av verksemda har ansvar for at drifta og reinhaldet er forsvarleg, og i samsvar med Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. (www.lovdata.no)

Meldeplikt gjeld alle innandørs og utandørs badeanlegg og boblebad i kommersiell drift (symjehallar, andre badeanlegg/badstu, hotell og spa).
Det gjeld ikkje boblebad i private heim, som ikkje er tilgjengeleg for allmenta.

Tilsyn

Miljøretta helsevern fører tilsyn med alle offentlege tilgjengelege boblebad og symjeanlegg.

Kva kostar det

Kommunal teneste og er gratis for kommunale og private aktørar.

Retningsliner

Førebygging av legionellasmitte (www.fhi.no)

Meldeskjema til Miljøretta helsevern

Trykk her for meldeskjema for badeanlegg (skjema.kf.no)

Kontakt

Lovkrav

Hovudside for Miljøretta helsevern

Trykk her for å komme til hovudsida til Miljøretta helsevern


Sist oppdatert: 27.04.2022
Publisert: 15.11.2019