HeimNyhendeKoronavaksinering i veke 24 og 25

Koronavaksinering i veke 24 og 25

Me har fått oversikt over talet på vaksiner me får i veke 24 og 25, og vil i løpet av desse vekene gi tilbod om vaksine til dei som er fødd i 1958 og fram til og med 1962.

Me vaksinerer fortløpande etter retningslinjer frå FHI, sjå prioriteringsrekkefylgja under:

Prioriteringsrekkefylgje:

 1. Bebuarar i sjukeheim
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år
  og samtidig personar mellom 18 og 64 år med sjukdomar/tilstander med høg risiko for alvorleg forløp
 5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdomar/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdomar/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdomar/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Dersom du har ein underliggande sjukdom og ikkje har fått tilbod om vaksine, kan du ta kontakt med legekontoret på tlf. 56166300.

Dei underliggande sjukdommane er:

 • Kronisk leversjukdom eller betydeleg nedsett leverfunksjon  
 • Immundempande behandling som ved autoimmune sjukdomar
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesjukdom, inkludert alvorleg astma som har medført bruk av høgdose-inhalasjonssteroidar eller steroidtablettar siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høgare
 • Demens  
 • Kroniske hjarte- og karsjukdom (med unntak av høgt blodtrykk)  
 • Hjerneslag 

Me ber om at alle har tatt ei avgjerd på om ein ynskjer vaksine eller ikkje når me tar kontakt. Me veit endå berre 1-2 veker fram i tid kva mengde me får av vaksine. Det er difor kort varsel på tildelt time til vaksinering, og me oppfordra alle til å ordne seg slik at ein kan stille på tildelt time så langt det lar seg gjere.

Me vaksinerer framleis om onsdagar i det gamle lokalet til legekontoret på Hosteland. Møt så presist som mogleg til klokkeslettet du har fått og vent i bilen til du blir henta inn. Dette pga smittevern.

Er du nyleg flytta til kommunen og ynskjer vaksine, ta då kontakt med legekontoret.

 

Tekst: Malin Daae Steine, leiar for helseavdelinga


Sist oppdatert: 11.06.2021
Publisert: 11.06.2021