HeimNyhendeUtviding av Austfjordvegen mellom Einestrand og Sørkvingo

Utviding av Austfjordvegen mellom Einestrand og Sørkvingo

Heimesida melde fyst at arbeidet skulle starte opp 26. august 2019, men er no utsett til 9. september 2019. Vegen vil berre verta steng i korte periodar no i starten.

Arbeidet skal skje kvardagar mellom kl. 07.00 og kl. 19.00.

Ved sprenging kan vegen bli stengd i inntil 30 min. Stengetidene vert tilpassa slik at buss i rute kan passera. Utrykkingskøyretøy under utrykking får passera med kortast mogeleg venting. Det vert oppmoda om å ringa VTS/eventuelt stadansvarleg Vestervik på tlf. 91383606  /Kvingedal på tlf. 99382209 i førevegen.

Utviding av vegen er ein del av Nordhordlandspakken rammetiltak nr. 1 og 2 for Fv 570. Det er Frode Haugsvær Maskin A/S som står som entreprenør og ansvarlig for arbeidet.


Tekst: Frode Vee-Haugen/ Arve Johannes Løtveit, Statens vegvesen.


Sist oppdatert: 06.09.2019
Publisert: 06.09.2019