Utsetjing av høyringsfrist

Olje- og energidepartementet har i brev dagsett 12. april bestemt at frist for innspel til Nasjonal ramme  for vindkraft vert utsett til 1. oktober 2019.

Brevet frå Olje- og energidepartementet kan lastast ned ved å peike og klikke her.


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 15.04.2019