HjemNyhendeTemasekvens om vindkraft

Temasekvens om vindkraft

Emnet er :

Innleiing og sentrale forhold kring NVEs framlegg av 1.april 2019 (12.30 – 13)
«Høring – NVE’s forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land»


Innlegg ved :

  • BKK v/Olav Osvoll, adm.dir BKK produksjon as 13 – 13.30
  • Norsk vind v/Espen Borgir Christophersen, Prosjektutvikler - Norsk Vind Energi AS 13.30 – 14
  • Bergen og Hordaland turlag v/dagleg leiar Helene Ødven kl. 14 – 14.30
  • Samfunnsøkonom og professor emeritus i energiøkonomi ved NHH, Einar Hope kl. 14.30 – 15
  • Ordførar Wenche Tislevoll, Fitjar kommune og leiar LNVK kl.15 – 15.30

Kommunestyret drøftar vidare prosess og innspel til høyringssaka.

Kartgrunnlaget for NVE sin rammeplan for vindkraft på land med utpeikte område. Her kan folk gå inn på menyen kartlag og sjå korleis kartet er bygd opp:

https://temakart.nve.no/link/?link=nasjonalramme

Ein syner elles til innkallinga til møtet, som ein kan finne ved å peike og klikke her.


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 03.05.2019