HjemNyhendeStortings- og sametingsvalet 2021 - Førehandsrøysting og valting

Stortings- og sametingsvalet 2021 - Førehandsrøysting og valting

Førehandsrøysting

Kommunehuset -------------- 10. aug. - 10. sept., kl. 09:00 - 15:00    
Biblioteket på Matre --------- torsdag 2. sept., kl. 13:00 - 18:30    
Sjukeheimen ------------------ tysdag 7. sept., kl. 10:00 - 12:00    
Biblioteket på Hosteland --- tysdag 7. sept., kl. 13:00 - 19:00    
Butikken på Hosteland ----- fredag 10. sept., kl. 12:00 - 18:00    
Butikken på Kvingo --------- fredag 10. sept., kl. 12:00 - 18:00    
Butikken på Haugsvær ----- fredag 10. sept., kl. 12:00 – 18:00

Ambulerande røysting etter avtale.

På valdagen 13. september 2021 held Masfjorden kommune valting på følgjande stader:

Hosteland røystekrins - Nordbygda skule    
Masfjordnes røystekrins - kommunehuset    
Matre røystekrins - Matre skule

Opningstida for valting vert frå kl. 11:00 til kl. 18:00

Hugs legitimasjon!

Meir informasjon finn du på www.valg.no


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 04.08.2021