HjemNyhendeSteinblokk har stengt Stordalsvegen i Matresdalen

Steinblokk har stengt Stordalsvegen i Matresdalen

Steinen tok med seg deler av vegen før den gjekk vidare og landa i elva. Dersom geologen opnar for at folk kan arbeide trygt i området, vil vegen sannsynlegvis verta opna seinare i dag.

 

Tekst: Sveinung Toft, ass. rådmann


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 22.01.2021