HjemNyhendeSkulane 5.-10. trinn startar opp att tysdag 12. mai

Skulane 5.-10. trinn startar opp att tysdag 12. mai

Desse elevane får sitt undervisningstilbod på skulen frå og med tysdag 12.05.20.

Dette for at smittevernet skal kunne ivaretakast på ein god måte, skyss skal vera organisert, foreldre informert og personalet skal vera godt førebudd. Dette er sett i samanheng med  info frå UDIR som er referert under.

Alle skular vert opna

Frå måndag 11. mai opnar alle skulane att. Skulane vil bruka noko ulik tid på å førebu skulestart, og det vil difor være ulik oppstart rundt i landet. Alle elevane skal være tilbake på skulen innan 15. mai 2020.

 

 

Tekst: Rita Ludvigsen, oppvektstleiar


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 08.05.2020