HjemNyhendeSjølvtest for korona i jule- og nyttårsveka

Sjølvtest for korona i jule- og nyttårsveka

  • Kommunehuset på Masfjordnes, måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00 (julaftan og nyttårsaftan stengt)
  • Legekontoret i Fensfjordbygg på Hosteland, måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00 (julaftan og nyttårsaftan stengt)
  • Matre skule (stengt frå onsdag 22.12.2021 til måndag 3.1.2022) Ring heimetenesta for å avtale henting av sjølvtest.
  • Heimetenesta på ettermiddag/kveld og helg, telefonnummer Nordbygda: 41617507, Matre: 41617508, Sørsida: 48295935

Me minner elles om dei smitteførebyggjande råda: Ver heime viss du er sjuk, hald avstand til dei som ikkje er dine nærkontaktar og sørg for god handhygiene.


 

Tekst: Oddvin Neset, helse- og omsorgsleiar


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 21.12.2021