HjemNyhendeKunngjering om godkjent renovasjonsforskrift

Kunngjering om godkjent renovasjonsforskrift

Masfjorden kommune vedtok i KS sak  063/2021, ny forskrift om innsamling og handsaming av hushaldningsavfall ( renovasjonsforskrift ) for Masfjorden kommune.

Denne er felles for alle deltakarkommunane i NGIR, og erstattar gjeldande forskrift frå 2000.

Her kan du lese om heile forskrifta

Forskrifta vil gjelde frå 16.12.2021.


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 05.01.2022