HjemNyhendeRedusert kapasitet hjå helsestasjonen, skulehelsetenesta og jordmortenesta

Redusert kapasitet hjå helsestasjonen, skulehelsetenesta og jordmortenesta

Førebuing, konvertering, opplæring, testing vil kreve ein god del tid. Vi vil difor gå med redusert kapasitet i store deler av mars månad, spesielt i veke 12 og 13.

Om vi ikkje svarar på telefon, send melding og vi vil ta kontakt når vi har mulighet.

 

Med vennleg helsing

Leiande helsesjukepleiar Laila Mjånes

Psykiatrisk sjukepleiar Anne Hilde Haveland

Helsesjukepleiar Marta Midtbø

Jordmor Valborg Nes


Sist oppdatert: 17.02.2023
Publisert: 17.02.2023