HjemNyhendeNye anbefalingar om koronavaksinasjon for april 2023

Nye anbefalingar om koronavaksinasjon for april 2023

Ei ny dose er særlig aktuell for dei som ikkje tidlegare har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon og for dei som har underliggande risikofaktorar.

Personar med alvorleg svekka immunforsvar
Gitt dagens kunnskap er det Folkehelseinstituttet si vurdering at det ikkje er behov for ei generell anbefaling om ny dose i april til personar med alvorlig svekka immunforsvar. Behovet for vidare vaksinasjon er i imidlertid avhengig av ulike individuelle faktorar, og behandlande lege med god innsikt i pasientens livssituasjon og helsetilstand kan gjere individuelle vurderingar.

 

Praktisk informasjon:

  • Det bør ha gått meir enn 6 månandar sidan forrige dose
  • Det blir lagt opp til vaksineringsdagar i april

 

Vi sett opp tid til oppfriskingsdose på følgande tidspunkt:

  • Fredag 28.april: Heile dagen
  • Onsdag 3.mai: 14:15-15:00

 

Ta kontakt med legekontoret for bestilling av tid. Telefonnummer: 56166300

 

Tekst: Laila Mjånes, helsesjukepleiar


Sist oppdatert: 04.04.2023
Publisert: 22.03.2023