HjemNyhendeMelding om skogrydding

Melding om skogrydding

Arbeidstida er sett til tidsrommet 07:00 - 19:00.

Arbeidet vert utført stykkevis, der ein ryddar ei strekning og gjer denne ferdig før ein flyttar til neste delstrekning.

Einskilde stader der skogen må fellast heilt i skogkanten er det naudsynt med manuell dirigering og korte stopp. Dette vert tilpassa rutegåande trafikk. Køyretøy under utrykning skal kunne passere utan nemneverdig venting.

Tekst : Håvard Dyrkolbotn / Rune Garmann


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 02.08.2019