HjemNyhendeMasfjorden sjukeheim er stengd for besøk

Masfjorden sjukeheim er stengd for besøk

Kjære alle besøkande til Masfjorden sjukeheim

Dette er for å ta vare på våre sårbare bebuarar og for å hindre smittespreiing.

Du kan når som helst ringe oss på telefon om du har spørsmål:
Hovudnr : 56651600
Vakttelefon pleieavdeling: 41217509
Vaktelefon nystova: 91344920

Me vil vurdere spesielle situasjonar der det kan være aktuelt å besøkje sine næraste, ta då kontakt pr tlf på førehand. Og skulle det være noko du som pårørande treng informasjon om, ringjer me deg sjølvsagt.

Følg råd frå folkehelseinstituttet og ha god handhygiene.

Håpar på forståing for dette.
Med vennleg helsing oss på sjukeheimen.


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 15.03.2020