HeimNyhendeKorona - sjølvtest

Korona - sjølvtest

  • Kommunehuset på Masfjordnes, måndag til fredag kl. 08.00 - 15.30
  • Legekontoret i Fensfjordbygg på Hosteland,  måndag til fredag kl. 09.00 - 15.00
  • Matre skule, måndag til fredag kl. 14.30 - 16.30

Me minner elles om dei smitteførebyggjande råda: Ver heime viss du er sjuk, hald avstand til dei som ikkje er dine nærkontaktar og sørg for god handhygiene.

 

 

Tekst: Oddvin Neset, helse- og omsorgsleiar


Sist oppdatert: 16.11.2021
Publisert: 16.11.2021