HjemNyhendeKommuneplanen sin arealdel for 2018-2030

Kommuneplanen sin arealdel for 2018-2030

Kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 for Masfjorden kommune skal opp til endeleg handsaming i formannskapet den 11. februar og kommunestyret den 21. februar.

Alle saksdokumenta er lag ut på møte innsyn

I tillegg vert desse hovuddokumenta i pdf tilgjengeleg her:

Planskildring
Føresegner
Plankart


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 08.02.2019