HjemNyhendeInformasjon frå Heimevernet

Informasjon frå Heimevernet

Varsel om militær øving vil også bli annonsert i lokalavisene (Strilen og Nordhordland)

Øvinga vil innebere at militært personell vert synleg i lokalsamfunnet, særleg langs vegaksar og knutepunkt.  Mannskapa vil bæra våpen og lausammunisjon.

Gjennom hele perioden vil det være aktivitet ved Frøysetvågen skytebane i Masfjorden, samt Tjørnaleitet skytebane i Gulen. Publikum oppfordrast til ikkje å ferdast i desse områda i nemnte periode.

Det vil vera auka øvingsaktivitet mot slutten av perioden der også kan bli brukt lausammunisjon.  Lokalt politi vil bli halde informert.

Publikum vert bedt om å etterkomma skilting og eventuelle oppmodingar frå militært personell i følge med øvingsaktiviteten.Tekst: Thor Arne Adiego, kaptein, områdesjef HV09201


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 07.06.2019