HeimNyhendeHytteeigarar må snarast reise heim

Hytteeigarar må snarast reise heim

Vi har no ein nasjonal dugnad for å hindre smitte, og alle tiltak som vert innført er for å hindre at smitten spreier seg. Alle må difor spørje seg sjølv. Er det strengt tatt nødvendig at eg ser til hytta akkurat no?

Forskifta seier at: «Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.»

Her er forskrifta (lovdata.no)

 

 

Tekst: Svein Helge Hofslundsengen, rådmann


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 20.03.2020