HeimNyhendeHeimevernet gjennomfører øving

Heimevernet gjennomfører øving

Varsel om militær øving vil også bli annonsert i lokalavisene(Strilen og Nordhordland).

Øvinga vil innebera at militært personell er synleg til stades i lokalsamfunnet, særleg langs vegaksar og knutepunkt. Mannskapa vil bæra våpen og lausammunisjon.

Gjennom hele perioden vil det være aktivitet ved Haugsdal skytebane i Masfjorden kommune, samt Nyborg skytebane og Oppedal/Brekke sine skytebaner i Gulen kommune.
Publikum vert oppmoda til ikkje å ferdast i desse områda i denne perioden.

Det vil vera auka øvingsaktivitet mot slutten av perioden der også lausammunisjon kan bli brukt. Lokalt politi vert halde informert.

Publikum vert oppmoda om å etterkomma skilting og eventuelle oppmodingar frå militært personell i følge med øvingsaktiviteten.

 

Tekst: Thor Arne Adiego, områdesjef i Bergenhus heimeverndistrikt 09


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 15.10.2021